Người online: 353

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nga

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Tuyết Nga

Ngày sinh: 26/4/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Hải, huyện Hương Khê , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/12/2005

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không