Người online: 397

Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Tâm

Ngày sinh: 19/3/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Bình, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 8/8/1997

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không