Người online: 386

Họ và tên: Trần Quang Minh

Tên thường gọi: Trần Quang Minh

Ngày sinh: 25/11/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Nga - Anh, quản trị kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Nơi làm việc: Phó Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Ngày vào đảng: 24/5/2004

Đoàn ĐBQH: Quảng Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không