Người online: 236

Họ và tên: Phan Thái Bình

Tên thường gọi: Phan Thái Bình

Ngày sinh: 12/8/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Xuân 2, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành kiểm sát; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam

Ngày vào đảng: 10/12/1998

Đoàn ĐBQH: Quảng Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không