Người online: 626

Họ và tên: Trần Thị Hồng An

Tên thường gọi: Trần Thị Hồng An

Ngày sinh: 11/12/1971

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trực Cát, huyện Trực Ninh , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lịch sử, quan hệ quốc tế; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 21/2/2002

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không