Người online: 255

Họ và tên: Vũ Thị Liên Hương

Tên thường gọi: Vũ Thị Liên Hương

Ngày sinh: 1/6/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm hóa học; Thạc sĩ chuyên ngành hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Ngày vào đảng: 9/2/1999

Đoàn ĐBQH: Quảng Ngãi

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không