Người online: 599

Họ và tên: Trần Thị Kim Nhung

Tên thường gọi: Trần Thị Kim Nhung

Ngày sinh: 12/2/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Phap luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 28/12/2001

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không