Người online: 200

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thắng

Tên thường gọi: Nguyễn Xuân Thắng

Ngày sinh: 18/2/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh, kinh tế chính trị; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Trung

Nơi làm việc: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngày vào đảng: 3/7/1983

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không