Người online: 255

Họ và tên: Lương Công Quyết

Tên thường gọi: Hòa thượng Thích Thanh Quyết

Ngày sinh: 15/6/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Trung); Tiến sĩ chuyên ngành phật giáo

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

Nơi làm việc: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh

Đoàn ĐBQH: Quảng Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không