Người online: 611

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Ngần

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thúy Ngần

Ngày sinh: 20/1/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; Phó Tổng Thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam-Ma Roc

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 5/4/2001

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không