Người online: 265

Họ và tên: Nguyễn Hòa Bình

Tên thường gọi: Nguyễn Hòa Bình

Ngày sinh: 24/5/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tối cao

Ngày vào đảng: 14/10/1981

Đoàn ĐBQH: Bắc Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không