Người online: 302

Họ và tên: Lâm Văn Mẫn

Tên thường gọi: Lâm Văn Mẫn

Ngày sinh: 10/12/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Tâm, huyện Châu Thành , Sóc Trăng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tài chính, luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh uỷ Sóc Trăng

Ngày vào đảng: 17/4/1998

Đoàn ĐBQH: Sóc Trăng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh