Người online: 519

Họ và tên: Phạm Hùng Thái

Tên thường gọi: Phạm Hùng Thái

Ngày sinh: 14/10/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng , Tây Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày vào đảng: 11/9/1995

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh