Người online: 401

Họ và tên: Hoàng Thị Thanh Thúy

Tên thường gọi: Hoàng Thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 2/9/1984

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm ngữ văn; Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên,Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Tây Ninh

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh

Ngày vào đảng: 5/7/2006

Đoàn ĐBQH: Tây Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không