Người online: 219

Họ và tên: Trần Khánh Thu

Tên thường gọi: Trần Khánh Thu

Ngày sinh: 26/11/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đông Dương, huyện Đông Hưng , Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành y đa khoa, ngoại ngữ; Tiến sĩ chuyên ngành y học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bệnh viện; Bí thư Chi bộ liên phòng Kế hoạch tổng hợp - dinh dưỡng, Trưởng khoa Dinh dưỡng; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan tỉnh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình

Nơi làm việc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình

Ngày vào đảng: 25/5/2005

Đoàn ĐBQH: Thái Bình

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không