Người online: 630

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 2/10/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành vật lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hộ Việt Nam

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 7/10/2002

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh