Người online: 652

Họ và tên: Nguyễn Công Hoàng

Tên thường gọi: Nguyễn Công Hoàng

Ngày sinh: 26/11/1974

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên , Thái Nguyên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành bác sĩ đa khoa; Thạc sĩ chuyên ngành tai mũi họng; Tiến sĩ chuyên ngành vệ sinh xã hội học và tổ chức y tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện, Bác sĩ cao cấp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Thái Nguyên; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Thái Nguyên

Nơi làm việc: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

Ngày vào đảng: 23/10/1998

Đoàn ĐBQH: Thái Nguyên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không