Người online: 565

Họ và tên: Cao Mạnh Linh

Tên thường gọi: Cao Mạnh Linh

Ngày sinh: 23/1/1982

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Tư pháp của Quốc hội

Ngày vào đảng: 4/6/2008

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không