Người online: 225

Họ và tên: Lương Văn Cường

Tên thường gọi: Lương Cường

Ngày sinh: 15/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

Nơi làm việc: Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày vào đảng: 2/7/1978

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không