Người online: 671

Họ và tên: Lại Thế Nguyên

Tên thường gọi: Lại Thế Nguyên

Ngày sinh: 22/6/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nga Trường, huyện Nga Sơn , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học Pháp lý Hà Nội; Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy , Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 28/12/1993

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh