Người online: 634

Họ và tên: Võ Mạnh Sơn

Tên thường gọi: Võ Mạnh Sơn

Ngày sinh: 13/7/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chính trị, sư phạm ngữ văn; Tiến sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bí thư Đảng đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 1/2/1997

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không