Người online: 253

Họ và tên: Trần Văn Thức

Tên thường gọi: Trần Văn Thức

Ngày sinh: 20/12/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm lịch sử; Tiến sĩ chuyên ngành sử học

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 21/10/1992

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không