Người online: 523

Họ và tên: Phạm Thị Xuân

Tên thường gọi: Phạm Thị Xuân

Ngày sinh: 11/10/1991

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mường

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy , Thanh Hoá

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật học

Nghề nghiệp, chức vụ : Thư ký viên Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không