Người online: 564

Họ và tên: Lê Văn Cường

Tên thường gọi: Lê Văn Cường

Ngày sinh: 28/8/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ y khoa; Thạc sĩ chuyên ngành kế hoạch và chính sách y tế; Tiến sĩ y học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Ngày vào đảng: 18/12/2008

Đoàn ĐBQH: Thanh Hoá

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không