Người online: 716

Họ và tên: Nguyễn Minh Sơn

Tên thường gọi: Nguyễn Minh Sơn

Ngày sinh: 21/2/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Phú, huyện Châu Thành , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành khai thác máy tàu biển; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Ngày vào đảng: 10/9/2004

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không