Người online: 681

Họ và tên: Nguyễn Hoàng Mai

Tên thường gọi: Nguyễn Hoàng Mai

Ngày sinh: 3/5/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long An, huyện Châu Thành , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành tâm lý học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không