Người online: 782

Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên Trang

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Uyên Trang

Ngày sinh: 31/8/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Đông, thị xã Gò Công , Tiền Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang

Ngày vào đảng: 3/2/2006

Đoàn ĐBQH: Tiền Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không