Người online: 263

Họ và tên: Bế Trung Anh

Tên thường gọi: Bế Trung Anh

Ngày sinh: 25/10/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành toán; Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành xã hội học

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Ngày vào đảng: 13/4/1998

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không