Người online: 382

Họ và tên: Huỳnh Thị Hằng Nga

Tên thường gọi: Huỳnh Thị Hằng Nga

Ngày sinh: 28/8/1982

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải , Trà Vinh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành luật Hiến pháp và luật hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Bí thư Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Càng Long, tỉnh Trà Vinh

Ngày vào đảng: 10/6/2004

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không