Người online: 639

Họ và tên: Trần Quốc Tuấn

Tên thường gọi: Trần Quốc Tuấn

Ngày sinh: 8/2/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hóa hữu cơ; Đại học Kinh tế chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ kinh doanh và quản lý

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày vào đảng: 28/6/1996

Đoàn ĐBQH: Trà Vinh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không