Người online: 233

Họ và tên: Chẩu Văn Lâm

Tên thường gọi: Chẩu Văn Lâm

Ngày sinh: 16/4/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình , Tuyên quang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành chăn nuôi thú y; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Tuyên Quang

Ngày vào đảng: 23/1/1995

Đoàn ĐBQH: Tuyên Quang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh