Người online: 698

Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Phong

Ngày sinh: 21/5/1976

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Đức, huyện Long Hồ , Vĩnh Long

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

Nơi làm việc: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Long

Ngày vào đảng: 24/4/2002

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Long

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không