Người online: 408

Họ và tên: Thái Quỳnh Mai Dung

Tên thường gọi: Thái Quỳnh Mai Dung

Ngày sinh: 15/5/1977

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Phật giáo

Quê quán: Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 30/3/2009

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không