Người online: 285

Họ và tên: Bùi Thanh Sơn

Tên thường gọi: Bùi Thanh Sơn

Ngày sinh: 16/10/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy khối các Cơ quan trung ương, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Đại sứ bậc II

Nơi làm việc: Bộ Ngoại giao

Ngày vào đảng: 11/6/1986

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không