Người online: 349

Họ và tên: Dương Văn An

Tên thường gọi: Dương Văn An

Ngày sinh: 15/2/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Hồ, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành địa lý, chính trị; Tiến sĩ kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 25/1/1997

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không