Người online: 277

Họ và tên: Nguyễn Văn Mạnh

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Mạnh

Ngày sinh: 15/4/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Liên Mạc, huyện Mê Linh , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm chuyên ngành lịch sử; Thạc sĩ chuyên ngành hành chính công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày vào đảng: 18/7/2003

Đoàn ĐBQH: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không