Người online: 608

Họ và tên: Triệu Thị Huyền

Tên thường gọi: Triệu Thị Huyền

Ngày sinh: 23/3/1992

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Dao

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Minh An, huyện Văn Chấn , Yên Bái

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm văn - sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Viên chức Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ban Chấp hành Hội phụ nữ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội.

Nơi làm việc: Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 20/12/2017

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không