Người online: 236

Họ và tên: Nguyễn Quốc Luận

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Luận

Ngày sinh: 29/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư, kinh tế chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Yên Bái, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội,

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 27/2/2007

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh