Người online: 504

Họ và tên: Khang Thị Mào

Tên thường gọi: Khang Thị Mào

Ngày sinh: 5/9/1986

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải , Yên Bái

Trình độ chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm sinh - hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nơi làm việc: Hội LHPN huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Ngày vào đảng: 5/11/2014

Đoàn ĐBQH: Yên Bái

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không