Người online: 610

Họ và tên: Quàng Thị Nguyệt

Tên thường gọi: Quàng Thị Nguyệt

Ngày sinh: 1/11/1997

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Khơ-mú

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mường Mươn, huyện Mường Chà , Điện Biên

Trình độ chính trị:

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành công tác xã hội

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Nơi làm việc: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không