Người online: 278

Họ và tên: Lò Thị Luyến

Tên thường gọi: Lò Thị Luyến

Ngày sinh: 2/2/1974

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn , Sơn La

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành lâm nghiệp; xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên

Ngày vào đảng: 30/1/2002

Đoàn ĐBQH: Điện Biên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không