Người online: 718

Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Anh

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Kim Anh

Ngày sinh: 11/3/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Bungary

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 12/1/2005

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không