Người online: 642

Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn

Tên thường gọi: Nguyễn Anh Tuấn

Ngày sinh: 26/11/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngân hàng và thị trường tài chính; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Bắc Ninh

Ngày vào đảng: 27/12/2001

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không