Người online: 183

Họ và tên: Trần Quốc Tỏ

Tên thường gọi: Trần Quốc Tỏ

Ngày sinh: 28/1/1962

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn , Ninh Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành cảnh sát; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng; Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Phó Bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an TW, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an

Nơi làm việc: Bộ Công an

Ngày vào đảng: 20/4/1987

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không