Người online: 669

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Bảo

Tên thường gọi: Nguyễn Ngọc Bảo

Ngày sinh: 16/6/1967

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Văn Môn, huyện Yên Phong , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Hàn Quốc

Nơi làm việc: Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không