Người online: 297

Họ và tên: Nguyễn Thị Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Hà

Ngày sinh: 29/12/1990

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bình Định, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, Giáo viên trung học phổ thông, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Trung học phổ thông Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nơi làm việc: Trường Trung học phổ thông Lương Tài, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không