Người online: 663

Họ và tên: Nguyễn Như So

Tên thường gọi: Nguyễn Như So

Ngày sinh: 23/8/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam (số 35, Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)

Ngày vào đảng: 14/4/1979

Đoàn ĐBQH: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không