Người online: 632

Họ và tên: Lê Hoài Trung

Tên thường gọi: Lê Hoài Trung

Ngày sinh: 27/4/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thủy Xuân, thành phố Huế , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật quốc tế và ngoại giao; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Trung ương Đảng; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Đối ngoại Trung ương

Ngày vào đảng: 6/6/1986

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không