Người online: 163

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Tên thường gọi: Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 21/5/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội

Nơi làm việc: Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội, số 9 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Ngày vào đảng: 14/12/1998

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không