Người online: 720

Họ và tên: Nguyễn Thị Sửu

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Sửu

Ngày sinh: 9/11/1973

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tà ôi

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã A Ngo, huyện A Lưới , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: ĐĐại học chuyên ngành Ngữ văn; Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh; Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ; Tiến sĩ chuyên ngành Ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thừa Thiên Huế; Hội viên Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; Hội viên Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Nơi làm việc: Huyện ủy A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày vào đảng: 3/10/1996

Đoàn ĐBQH: Thừa Thiên - Huế

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không